نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: فصل سوم آموزش مفاهيم فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر هوشنگ مومنی

 1. #1
  Administrator
  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  نوشته ها
  185

  Post فصل سوم آموزش مفاهيم فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر هوشنگ مومنی

  اهميت نظامهاي اطلاعاتي
  در يكصد سال اخير محيط عملكرد پيراموني مديران عالي سازمانها تغييرات بسياري يافته است. و براي درك و آشنايي با ان مطالب و مفاد درسي، تمرينات ودوره هاي آموزشي تهيه مي كردند و در دانشگاهها تدريس مي شد مانند دروس حسابداري،مالي، بودجه و منابع نيروي انساني، مديريت توليد و مديريت پروژه.
  در دهه پاياني قرن بيستم موضوعات مديريت تحت تاثير چهار پديده ديگر قرار گرفت. فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات، استراتژي جهاني شدن و چالش با بحرانهاي اقتصادي و سياسي ناشي از عمليات تروريستي و سوانح طبيعي بازتاب و مديريت اجتماعي و اقتصادي آن قرار گرفت.
  بازتاب اين عوامل مديران را وادار كرد تا نسبت به انتخاب استراتژيهاي بازسازي، بازساختاري، بازسازماني، و باز مهندسي سازمانها و فعاليتهاي اقتصادي بنگاههاي خود اقدام كنند.امروزه مديران بايد دانش لازم را در مورد نوآوريها وفناوريها داشته باشند و بتوانند از آن استفاده كنند كه به صورت چارچوب زير مي توان بيان نمود.

  گستره برنامه آموزش
  1.مفاهيم اصلي
  مفاهيم عمومي و اصلي عبارت است از بحث درباره تئوريهاي مديريت فناوريها، و اثرات فني و بازرگاني آن.
  2. مفاهيم فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات
  مفاهيم فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات شامل سرمايه گذاري و سازماندهي و برنامه ريزي براي مديريت سخت افزارها، نرم افزارها ، شبكه ها ، مديريت منابع اطلاعات و فناوريهاي شبكه هاي جهاني اينترنتي و مديريت پايگاههاي دادگان است.
  3. كاربردهاي بازرگاني
  كاربردهاي بازرگاني شامل بررسي اهميت ونقش اصلي فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات در فعاليتهاي بازرگاني و تجاري است. مانند بازرگاني و تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي ، اينترانت و اكسترانت براي سازمان.
  4. فرايند ايجاد
  فرايند ايجاد نظامها عبارت از چگونگي تصميم گيري در مورد انتخاب ، سرمايه گذاري و اجراي نظامهاي اجرايي در سازمان و استفاده از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و فرصتها.
  5. مديريت چالشها
  چالشهايي كه تصميم گيري مديران عالي و مديريت فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات را به طور مؤثر تحت تاثير قرار مي دهد عبارت اند از انتخاب راهبردهاي سرمايه گذاري در ايمن سازي و ايمني فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و كاربري اطلاعات و ارتباطات.
  مفاهيم نظامهاي اطلاعاتي مديريت
  نظامهاي اطلاعاتي مديريت عبارت از سازماندهي نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطي با استفاده از نيروي انساني كارآمد به عنوان كاربران و كاركنان و بهره گيري از فناوريهاي سخت افزارها و نرم افزارها ، شبكه هاي ارتباطي و پايگاههاي دادگان درون ، ميان و برون سازمان است.
  فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات
  اجزاء فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطات عبارت اند از:
  فناوريهاي شبكه ها
  شبكه هاي رايانه اي عبارت اند از برقراري ارتباطات بين نظامهايي كه اجزاء اطلاعات را با استفاده از سخت افزارها ، نرم افزارها و مديريت دادگان و فناوريهاي شبكه هاي ارتباطات گسترده از اطلاعات اينترانت ، اكسترانت و اينترنت را پردازش مي كند و گزارشهاي لازم را تهيه و براي كاركنان و مديران و مديران عالي ارائه مي دهد.
  نرم افزارهاي كاربردي پيشرفته
  نرم افزارهاي كاربردي پيشرفته براي اجراي فراگردها و فرايندهاي بازرگاني و تجارت و خدمات الكترونيكي است و شامل نظامها و بهره گيري از پايگاههاي دادگان اطلاعاتي درون ،ميان ،وبرون سازماني است.
  تهيه واجرا
  هدف تهيه نرم افزارهاي اطلاعاتي است كه دقيقا مراحل طراحي و ساخت و اجرا را در يك چرخه مناسب براي توليد و تهيه نرم افزارها و استفاده از سخت افزارهاي شبكه هاي ارتباطي طي كرده باشند.
  مديريت
  مديريت فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات تاكيد بر انتخاب راهبردها و روش بهينه كاربرد فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات دارد كه شامل بررسي كمي و كيفي ، ارزشهاي اخلاقي و حرفه اي ، ايمن سازي نظامهاي اطلاعاتي در سازمان است.
  تعريف نظام
  سيستم يا نظام عبارت از گروه اجزا مركب و مربوط به يكديگر است كه در جهت يك هدف مشترك فعاليت دارند. اين چنين نظام پويايي داراي اجرايي است ك عبارتند از:
  1.درون داد
  درون داد يا عواملي كه درحكم ورودي نظام بسته است مانند منابع اوليه انرژي ، كوششهاي نيروي انساني و غيره.
  2.پردازش
  پردازش عبارت است از تبديل و تغيير و انتقال درون داده ها مانند نظام تنفس دو و بازدم در انسان.
  3. برون داد
  برون داد شامل انتقال پردازشها براي استفاده نهايي است. مانند كالاهاي نيمه ساخته و يا تمام شده ، خدمات انساني.
  بازتاب و كنترل
  يك نظام همراه با بازتاب و كنترل عبارت است از نظام سيبرنتيك يا خود كنترل و خود تنظيم.
  بازتاب عبارت است از انعكاس اطلاعات به دست آمده از عملكرد يك نظام.مانند اطلاعات فروش . كنترل يا نظارت عبارت است از ارزيابي بازتابهاي تعيين شده از يك نظام براي رسيدن به اهداف.
  ساير ويژگيهاي نظام
  نمودار 3-3 پايه هاي اساسي و اجزاء تشكيل دهنده يك نظام را با ويژگيهاي آن نشان مي دهد.
  نظام باز عبارت است ار نظامي كه با نظامهاي ديگر در ارتباط است و در محيط عمل كردي خود با درون و برون دادها مرتبط است. نظامي كه با محيط خود انعطاف پذيري نشان دهد نظام انطباق پذير نامند.  مثال
  سازمان دولتي و نظام آموزش و پرورش مثال خوبي براي يك نظام باز است كه با زير مجموعه و محيط خود در ارتباط است.
  اجزاء تشكيل دهنده نظام
  نمودار 3-4 الگو و نمايه يك نظام اطلاعاتي است كه در آن منابع نظام اطلاعاتي به شرح ذيل نمايان است:
  1.منابع انساني شامل كاربران نهايي و كارشناسان نظامهاي اطلاعاتي
  2.منابع سخت افزارها (ماشين آلات و تجيهرات)
  3. منابع نرم افزاري(برنامه ريزي و رويه ها)
  4. منابع داده ها (داده ها و پايگاه دانش) و
  5. منابع شبكه ها (ارتباط جمعي و شبكه هاي پشتبان)

  فعاليتهاي نظامهاي اطلاعاتي

  شامل سازماندهي وروديها درون داده ها ، پردازش ، برون داده ها ، نگهداري و كنترل فعاليتها است. (جدول 3-2).
  اركان و نقش نظامهاي اطلاعاتي در كاربردهاي بازرگاني
  سه ركن و دليل اصلي براي استفاده از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و سرمايه گذاري در آن وجود دارد.

  1. حمايت و پشتيباني از فعاليتها و وظايف اجرايي و فراگردهاي بازرگاني سازمان.
  2. حمايت و پشتيباني از تصميم گيرندگان و مديران و كاركنان.
  3. حمايت و پشتيباني از فعاليتهاي سازمان در استفاده از راهبرد مزيتهاي رقابتي.

  نمودار 3-5 نقش سه گانه اصلي براي كاربرد نظامهاي اطلاعاتي است.  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده

 2. #2
  برای انجام تشریفات عروسی، تالار، عکاسی، لباس عروس و آرایشگاه به لینک های زیر مراجعه کنید

  عروس
  تالار عروسی و تالار پذیرایی

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •