نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: فصل ششم ارکان راهبردهای فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر هوشنگ مومنی

 1. #1
  Administrator
  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  نوشته ها
  185

  فصل ششم ارکان راهبردهای فناوری پیشرفته اطلاعات و ارتباطات کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر هوشنگ مومنی

  هدفهای فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات
  ü کاهش هزینه های ارائه خدمات اطلاعاتی و ارتباطی
  ü افزایش کارایی نظامها
  ü بهبود چرخه زیست نظامها
  ü فراهم کردن امکانات بهینه ارائه خدمات و کاهش هزینه های اداری ،پشتیبانی و خدماتی در بخشهای خصوصی و دولتی است.
  مقایسه بین دو فراروش نگرش از بالا به پایین و از پایین به بالا
  برنامه ریزی راهبردی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (فراروش نگرش از بالا به پایین)
  برنامه ریزی راهبردی فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (فراروش نگرش ازپایین به بالا)
  1.برنامه ریزی کلان و جامع برای فعاغلیتها و اهداف سزمایه گذاریهای فناوریها تهیه می شود.
  2. ارتباطات گسترده درون میان و برون سازمانی به صورت هم پیوند برقرار می شود .
  3. معماری فناوریها بر پایه استانداردهای بین المللی
  4. امکانات کاربری ابرمتن و gui وجود دارد .
  5.مشارکت در اطلاعات ،تخصصها و استفاده از فناوریها برقرار می شود .
  6.انتقال دانش فناوریها صورت می گیرد .
  7.انجام امور اداری و پشتیبانی به صورت الکترونیکی
  8.هدف اساسی مشارکت در داده ها و پایگاه داده ها
  9.برقراری ارتباطات به صورت سلسله مراتب و عرضی است
  10.توجه به ساختار نظام مند اطلاعات ،زیر ساخت اطلاعات و فرهنگ اطلاعات دارد .
  1.برنامه ریزی در سطوح پایین سازمان انجام و به سطوح بالا ارائه می شود . هدف خودکار سازی نظامهای عملیاتی است .
  2. محدودیت در ایجاد و اجرای برنامه های کاربردی وجود دارد.
  3. در بسیاری از سازمانها تنوع سخت افزارها و نرم افزارها موجود است .
  4.حمایت و پشتیبانی زیادی برای اجرای برنامه ها ضروری است .
  5.ویژگیهای برنامه ریزی بر پایه نرم افزارها و تهیه سخت افزارهای کاربردی است .
  6. سرمایه گذاری بر اساس خودکار سازی نظام کاغذی و اداری است .
  7.منابع و پایگاههای دادگان اطلاعات مشترک نیستند.
  8.اطلاعات تکراری و احتمالا" مضاعف هستند.
  9.سلسله مراتب ساختاری در برقراری و انتقال اطلاعات و ارتباطات رعایت می شود .
  10.جدایی بین نظامها و سرمایه گذاریها مشاهده می شود.
  ارکان و سازه های برنامه های راهبردی

  • ارکان داده ها :

  داده های سازه های پیرامونی سازمان بدون پردازش جمع آوری و در دفعات مورد استفاده نظامهای اجرایی و تصمیم گیری سازمان قرار می گیرند.

  • ارکان برنامه های کاربردی:

  استفاده نظامهای کاربردی برای ارائه خدمات اداری و پشتیبانی ،دستیابی به اطلاعات و برقراری ارتباطات است. مطالعه دودمان و بررسی تاریخی سلسله و چرخه تهیه ،طراحی و ایجاد و کاربری نظامها زیست و چگونگی یکپارچه سازی آنان در شمار ارکان برنامه ریزی برنامه های کاربردی است .

  • ارکان فناوریهای پیشرفته
  • ارکان ایجاد و کاربری

  ضرورت مشارکت مدیران عالی،مدیران میانی ،کارشناسان و کارشناسان فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در بهینه سازی این رکن

  • ارکان ساختار سازمانی

  بهترین نمایه این ساختار icrm یا ساختار مدیریت منابع اطلاعات و ارتباطات است که با بازساختاری کل سازمان همراه است .
  ساختار پیشرفته icrm در سازمانهای نوین به icrsm یا مدیریت منابع خدمات اطلاعات و ارتباطات تغییر شکل داده است .

  • ارکان ارزیابی

  یکی از بهترین روشهای ارزیابی و درجه بندی منابع داخلی استفاده از swot تعیین (توانها ،تنگناها ، فرصتها و تهدیدها ) است .

  • ارکان هدایت سرچشمه های سرمایه گذاری

  اصول ضروری جهت هدایت سرمایه گذاریهای فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
  1. پشتیبانی فناوریها از فعالیتها و اهداف و ماموریتهای اصلی و چشم انداز سازمان
  2. هدایت سازمان به استفاده از فناوریها و خدمات الکترونیکی
  3. بهره گیری از اطلاعات راهبردی سازمان
  4. سرمایه گذاری برای فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارنباطات بر پایه اهداف کلان
  5. ایمن سازی اطلاعات و برقراری ارتباطات اداری و پشتیبانی الکترونیکی در سازمان

  سیاستهای رفع مشکلات و تنگناها
  1. تهیه رویه های لازم در جلوگیری از نابکار ،نابجا ،مضاعف بودن اطلاعات و ارتباطات
  2. تهیه رویه های دسترسی برای اطلاعات و برقراری اطلاعات
  3. تهیه سیاستها و رویه های ایمن سازی اطلاعات و ارتباطات شامل :ایمن سازی فیزیکی،کاربری ،رایانه ای،فنی وزیرساخت های اطلاعات و ارتباطات
  4. تهیه سیاست های مدیریت اطلاعات و ارتباطات
  5. تهیه سیاست های مدیریت سرمایه گذاریها و هزینه های اجرایی ونظارت بر پروزه ها
  ارکان راهبردی فناوری های پیشرفته اطلاعات وارتباطات

  1. رکن اول: راهبرد پشتیبانی و حمایت از اهداف و برنامه های اصلی سازمان

  هدف :فرصت های رقابتی
  راهبردها
  1. برنامه ریزی در فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات باید همگام با برنامه ریزی های کلان باشد.همچنین برنامه ها بصورت یکپارچه در هم ادغام شوند تا حداکثر کارایی از منابع محدود سازمان بدست آید.
  2. ویژه سازی سر چشمه های مالی و اعتبارات بر پایه تشخیص برتریها و تقدم برنامه های اجرایی
  3. سنجش اثربخشی عملکرد سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات تابع میزان و مقدار و زمان سرمایه گذاری هاست
  هدف : بازمهندسی و بازساختاری نظامها
  راهبردها
  1. بازمهندسی در حکم بازسازی چرخه زیست نظامهاست که باید قبل از هر گونه سرمایه گذاری صورت گیرد.
  2. تهیه روشهای سنجش و ارزیابی از عملکرد نظامها در جهت بهینه سازی
  هدف: تهیه رویه های اجرایی

  1. رکن دوم:هدایت سازمان بسوی خدمات الکترونیک

  هدف: کاهش هزینه های اجرایی نظامها
  راهبردها
  1. استفاده از نظامهای edi مبادله الکترونیکی داده ها،eft انتقال الکترونیکی پول وعملیات مالی نقدی،امضا الکترونیکی وب
  2. تهیه نظامهای درون،میان،برون سازمانی برای انتقال و مبادله اطلاعات بین واحدها و متقاضیان و واحد های عرضه کننده خدمات
  هدف: .برقراری ارتباطات الکترونیک
  راهبردها
  1. حداكثر استفاده از پست الکترونیک و پیام نگار ها سبب کاهش هزینه های اداری و حذف کاغذ پراکنی ها میشود
  2.ivr پاسخگویی متعامل صوتی
  3. بهره گیری از اینترانت،اکسترانت و ابنترنت
  4. استفاده از ویدئو کنفرانسها
  هدف: معماری ساختار الکترونیکی
  راهبردها
  1. روز امد سازی سیاست ها رویه ها و..برای استفاده از شبکه های الکترونیکی
  2. تهیه ساختار استفاده از امضا و صدور مجوزهای الکترونیکی
  3. تهیه روشها و سیاست های یکپارچه سازی در مدیریت اسناد
  هدف: استفاده از فرمهای الکترونیکی
  راهبردها
  1. بازمهندسی فراگرد فرم های کاغذی با فرم های الکترونیکی
  2. استفاده از چاپ الکترونیکی و لوح فشردهcd و شبکه های وب برای نگهداری اطلاعات
  هدف: ایجاد دفاتر مجازی برای برقراری ارتباط و ارسال کار از راه دور و بهره گیری از تلفن های همراه
  هدف: بهینه سازی خدمات پشتیبانی

 2. #2
  Administrator
  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  نوشته ها
  185
  o گامهای کلیدی اجراKIS
  * برنامه ریزی * تهیه ساختار وانتصاب گروه اجرایی * انتصاب مدیر منابع اطلاعات و ارنباطات * تهیه سیاست ها و رویه ها *تصویب و پذیرش معماری و استاندارد های بین المللی * تهیه برنامه برتری های اجرایی سرمایه گذاری ها * تهیه طرح تشریحی * بازمهندسی * نظارت و کنترل
  o گامهای برنامه ریزی راهبردی
  1- استفاده ازSWOT
  2- تعیین ارکان
  3- تعیین اهداف
  4- تعیین راهبردها
  5- تعریف و تعیین معماری و استانداردها
  6- تهیه برنامه داده ها وتهییه مکعب های ارتباطات نظامها، داده ها،کاربران وپایگاههای دادگان متمرکز
  7- تهیه برنامه ایجاد نرم افزار های کاربردی
  8- برنامه تهیه ارکان فناوری ها،نرم افزارها،سخت افزارها،شبکه ها
  9- تعیین ارکان زیرساخت های نظام مند اطلاعات پایگاههای دادگان
  10- تعیین نمایه های مدیریت فناوری های پیشرفته اطلاعات
  11- تعیين سازه های بحرانزا در موفقیت مدیران(استفاده از روش CFS
  12- تعیين گام های اجرایی
  13- تعیین ارکان زیر ساختهای فرهنگی برای کاربران
  14- تعیین ارکان زیر ساختهای فنی سخت افزاری،نرم افزاری وشبکه های اطلاعات
  v رکن سوم: سازماندهی و کاربرد اطلاعات در حکم داراییهای سازمان
  هدف: ارزیابی داراییهای نادیدنی
  راهبردها
  1. محافظت و نگهداری اسناد و مدارک و ایمن سازی آنها
  2. تهیه استانداردهای لازم برای تعریف داده ها و شرح واژه ها
  3. اطمینان از تداوم دقت و همخوانی اطلاعات
  هدف: ایجاد و استفاده از نظام تصمیم یارDSSو تصمیم یار گروهی GDSS
  راهبردها
  1. تعیین ساختار محدوده نظام تصمیم یار
  2. تهیه استاندارد در استفاده از پایگاههای دادگان
  3. تهیه استانداردهای انبارداری داده ها
  v رکن چهارم: نگرش کلان سرمایه گذاریهای فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات
  هدف:
  1.یکپارچه سازی نظامها 2.مشارکت سازی سرمایه گذاری ها 3.کاهش هزینه های اجرایی 4.نوین سازی ساختار سازمان ها 5.مناسب سازی ساختار سازمانی و نظامها
  آهنگ ها وراهکارهای اصلی اجرایی راهبردها
  o استفاده از فراروش تعیین کننده سازه های بحرانزا در موفقیت مدیرانCFS
  چکیده سازنده ها عبارتند ازهماهنگی و همکاری بین مدیران درون و برون سازمانی.،ارتقا سطح مهارتهای کاربران همراه با آموزش ،تعهد به اجرای نظام بازمهندسی،بازسازی وباز ساختاری نظامها

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •