نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: برخی سئوالات تشریحی تئوریهای مدیریت

 1. #1
  Administrator
  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  نوشته ها
  185

  Question برخی سئوالات تشریحی تئوریهای مدیریت

  1-مدیریت استراتژیک ، مدیریت بحران (بحران مدیریت) برای آغاز اصلاحات مدیریتی در ایران از کجا باید شروع کرد؟ ضمن تشریح موارد فوق و تبیین روابط بین آنها در این زمینه بحث کنید.
  ج-مدیریت استراتژیک فرایندی است که در طی آن سازمان با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود از یک سو و فرصتها و تهدیدات از سوی دیگر تلاش می کند تا ضمن هماهنگی با محیط ، ماموریتهای خود را به انجام برساند.
  مدیریت بحران مجموعه تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام می گیرد و هدف آن کاهش روند بحران ، کنترل بحران و کاهش ورفع بحران است و به عبارتی دیگر فرایند برنامه ریزی و اقدامات دولتی دستگاههای اجرایی و عمومی است که با مشاهده و تجزیه و تحلیل بحرانها به صورت یکپارچه با استفاده از ابزارهای موجود در جهت پیشگیری ، اماده سازی ، بازسازی، تمهیداتی را برای مقابله با بحرانهای احتمالی آینده پیش بینی می نماید.
  مدیریت استراتژیک مسئله جدا از علم مدیریت نیست درواقع همان مدیریت است و جدا و مستقل و متفاوت از مدیریت نیست وقتی مدیریت را تعریف می کنیم به نوعی مدیریت استراتژیک هم تعریف می شود.در سازمانها و ارگانها اگر بتوانیم مدیریت استراتژیک را به خوبی اجرا کنیم آنگاه نیازی به مدیریت بحران نداریم زیرا وقتی مدیریت استراتژیک داریم بحرانی به وجود نمی آید که نیازی به مدیریت آن داشته باشیم.زمانی باید بحران را امری اجتناب ناپذیر دانست که نتوان مدیریت استراتژیک مناسبی در سازمان داشته باشیم.در ایران متاسفانه به دلیل فقدان یک نقشه راه و استراتژی مشخص سازمانها دائما دچار بحران می شوند و تمام توان نیروهای صف و ستاد صرف حل بحران موجود می گردد و هنوز به اتمام نرسیده بحرانی دیگر از راه می رسد و منابع سازمان را درگیر خویش می نماید.سرآغاز حل این معضل تنظیم چشم انداز و نقشه راه و استفاده از مدیریت استراتژیک در سازمانهاست تا بتوان با اجرایی کردن آن از بحرانها رهایی یافت و همانطور که اشاره شد با مدیریت استراتژیک دیگر بحرانی نخواهدبود تا مدیریت شود.
  2-اصول مدیریت علمی تیلور را نام ببرید و بحث کنید که کدام یک از اصول مدیریت علمی در شرایط فعلی در مدیریت کشور ما کاربرد دارد و کدام کاربرد ندارد مثال بزنید.
  تیلور چهار اصل ذیل را به عنوان "اصول مدیریت علمی" پیشنهاد کرد :
  1- مدیریت باید علمی باشد. روش علمی جانشین روش تجربه و خطا گردیده وباید با مطالعه علمی کار بهترین روش انجام کاررا پیدا و به صورت دستورالعمل به کارکنان ابلاغ کرد. مطالعه علمی کار، شامل حرکت سنجی و زمان سنجی وتعیین استانداردهای تولید و کارکرد بر اساس آن است.در ایران متاسفانه امور بدون تجزیه و تحلیل علمی و با رویکرد آزمون و خطا انجام می گیردو در اولین قدم لازم است که مدیران سازمانها در ایران با نگاهی علمی به مدیریت شیوه انجام امور را بر طبق یک استاندارد علمی آزموده شده تدوین نمایند اما در نهایت این اصل در ایران کاربرد ندارد زیر مستلزم پایه های علمی قوی در دیگر حوزه های وابسته است که آن هم به علت مدیریت ناقص قابل رفع نیست.
  2- انتخاب کارکنان باید اساس علمی داشته باشد و بااستفاده از روشها و فنون علمی افرادی برای کارانتخاب شوند که مهارت و توانائیهای لازم برای انجام مؤثر و موفقیت آمیز آن را داشته باشند. در سازمانهای کشور متاسفانه مراحل استخدام فرد نه تنها بر اساس اصول و فنون جذب علمی نیست بلکه بارها مشاهده شده است که طی دستورمدیر یک سازمان شخصی بدون گذراندن مراحل مرسوم به سازمان جذب می گردد.مدرک گرایی ، قوم و خویش گرایی، پارتی بازی از مواردی هستند که گریبانگیر انتخاب علمی کارکنان در سازمانهای ایران است.
  3-آموزش و تربیت کارکنان باید جنبه علمی داشته باشد.
  4- روابط نزدیک و دوستانه و روحیه همکاری بین مدیریت و کارکنان و تقسیم کار و مسئولیت به طور مساوی میان مدیران وکارکنان به طوری که برنامه ریزی و کارهای فکری را مدیران و کارهای جسمی را کارکنان انجام دهند.
  3-نگرش سیستمی و نگرش تحلیلی را با ذکر مثال بطور کامل شرح داده و به کمک قوانین تفکر سیستمی 7 مورد از مصادیق بی توجهی به تفکر سیستمی در سازمان های ایرانی را شرح دهید.
  4- مدیریت دانش راتعریف کرده و وظایف آنرا شرح داده و 6 مورد از مصادیق فقدان مدیریت دانش در سازمانهای ایران را شرح دهید.
  مدیریت دانش به مجموعه فرایندهایی اطلاق میشود که در نتیجه آنها دانش، کسب، نگهداری و استفاده می شود و هدف از آن بهره برداری از داراییهای فکری به منظور افزایش بهره وری، ایجاد ارزش های جدید و بالا بردن قابلیت رقابت پذیری است.
  مدیریت دانش رویکرد سیستماتیک خلق، دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته*ها در سازمان*ها است. مدیریت دانش در سازمان*ها و شرکت*ها به بهبود تصمیم*گیری، انعطاف*پذیری بیشتر، افزایش سود، کاهش بارکاری، افزایش بهره*وری، ایجاد فرصت*های جدید کسب و کار، کاهش هزینه، افزایش سهم بازار و بهبود انگیزه کارکنان کمک می*کند.
  فرایندهای مدیریت دانش را می توان در غالب چهار گروه تقسیم بندی نمود:
  1- فرایندهای هسته ای داخلی. فرایندهای کاری هستند که مستقیما با اهداف سازمانی مرتبطند و سازمان در درون خود انجام می دهد و به پرسنل ، واحد و مشتریان سازمان وابسته است. مانند فروش ، بازاریابی ، تولید، طرح ریزی استراتژیک.
  2- فرایند های هسته ای خارجی : نوع دیگری از فرایندهای هسته ای است که بر خارج سازمان تاکید دارد. این فرایندها مستقیما در فعالیت سازمان دخالت دارند اما اجزای دانشی این فرایندها اساسا متکی بر خارج از سازمان می باشد مانند تحقیق بازار و روابط عمومی
  3-فرایندهای حمایتی داخلی: مکمل فرایندهای هسته ای هستند و به همان اندازه برای سازمان دارای اهمیت می باشند فرایندهای حمایتی به طور اخص خودشان اهداف سازمانی را تحقق نمی بخشند اما فرایندهای هسته ای را قادر به انجام این کار می کنند فرایندهای حمایتی داخلی فرایندهایی هستند که در درون سازمان رخ می دهند ، مانند آموزش پرسنل جدید.
  4-فرایندهای حمایتی خارجی : به طور مشابه یک سازمان باید بداند که چگونه فرایندهای حمایتی خارجی را تسهیل کند منظور از این فرایندها فرایندهایی است که انتقال دهنده دانشی باشند که به طور گسترده در خارج از سازمان اتفاق می افتند. این نوع فرایند در پیشرفت حیات سازمان از طریق توانمند کردن فعالیتهای هسته ای سهیم اند ، مانند فرایند استخدام پرسنل جدید ، جلب سرمایه های خارجی و روابط سهامداران.
  فقدان مدیریت دانش در سازمانهای ایران اساسا به نگاه بدبینانه مسئولین به بحث مدیریت بطور عام در ایران بر می گردد و عدم استفاده بهینه از اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای تحت امرشان می باشد اما بطور خلاصه می توان مصادیق نادیده گیری مدیریت دانش در آنها را به شرح زیر بیان نمود:
  عدم توجه به اهميت فعاليت هاي دانشي توسط برخي از كاركنان سازمان
  بي انگيزگي كاركنان
  فرهنگ سازماني حاكم بر سازمان
  مشكل تمايل كمتري به تبديل دانش صنفي به دانش آشكار
  پايين بودن ميانگين اجتماعي شدن ( تبادل و تشريك دانش)
  از دیگر موانع می توان به عوامل سازمانی اشاره کرد، ساختارهای سلسله مراتبی و غیر منعطف نمیتواند بستر مناسبی برای استقرار مدیریت دانش باشد
  یکی از مهمترین عوامل موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها ایران مقاومت نیروی انسانی در به اشتراک گذاشتن دانش می باشد زیرا دانش را قدرت میداند و از دست دادن و یا به اشتراک گذشتن آن را نوعی تقلیل قدرت برداشت میکند و دانش خود را عامل تضمین شغلی میدانند لذا از به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص خود خودداری میکنند. برای از میان برداشتن این مانع باید به تغییر دیدگاه نیروی انسانی از این برداشت غیر صحیح پرداخت.
  5-رویکردهای 4گانه اثر بخشی را نام برده کدام رویکرد اثر بخشی با کدام مدل ارزیابی عملکرد قابل قیاس است بحث کنید.  6-یک سازمان را در نظر بگیرید وبه کنمک طرحهای ساختاری منتزبرگ نوع ساختار آنرا مشخص و ابعاد ساختاری را درآن تجزیه و تحلیل کنید سپس با توجه به عوامل موثر در طراحی ساختاری میزان هماهنگی ساختار سازمانی این سازمان را با این عوامل بررسی کنید.  7-روابط بین مهندسی ارزش، مهندسی مجدد، بهبود مستمر، (tqm) مدیریت کیفیت جامع،سیستم تولید به موقع (jit) را شرح دهید.


 2. #2
  برای انجام تشریفات عروسی، تالار، عکاسی، لباس عروس و آرایشگاه به لینک های زیر مراجعه کنید

  عروس
  تالار عروسی و تالار پذیرایی

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •