متاسفانه افراد غیر متخصص و سود جو اقدام به انتشار نسخه*هایی از سوالات آیین نامه اصلی کردند که پاسخ*نامه اشتباه دارد. برای هنرجویان تشخیص اشتباه بودن پاسخ*ها سخت است و بالاخره زمانی متوجه می*شوند که مفاهیم غلط در ذهنشان شکل گرفته است. بلد نبودن مطلب بسیار بهتر از اشتباه یادگرفتن است و تغییر این ذهنیت اشتباه دشوار خواهد بود. انتشار غیر مسؤلانه سوالات آیین نامه اصلی بدون نظارت مربیان و افسران با تجربه کار بسیار اشتباهی است که برخی وب*سایت*ها انجام می*دهند و هنر جویان را به اشتباه می*اندازند. به شما توصیه می*کنیم منابع سوالات آیین نامه اصلی را از وب سایت*های معتبر تهیه کنید. تیم تخصصی ما سال*هاست که در زمینه تدریس به هنرجویان سابقه دارد و جزئیات آزمون آیین نامه و سوالات آن*را می*داند. ما به شما اطمینان می*دهیم که حرفه*ای*ترین سوالات را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی