سولفات آلومینیوم (Aluminium sulfate) یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی Al2 (SO4)3 است که پس از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف از عنصر آلومینیوم می باشد. این ماده دارای جرم مولی 342.15 گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید در سایزهای مختلف است.

سولفات آلومینیوم محصولی به شکل کریستاله ، گرانول و یا پودر می باشد که محلول آن در آب دارای pH اسیدی است و با استفاده از هیدروکسید آلومینیوم تولید می گردد.

سولفات آلومینیوم بسته به نیاز متقاضی در فرم های گوناگون عرضه می شود. شرکت کیمیا پارس شایانکار سولفات آلومینیوم را در 4 نوع مختلف عرضه می کند:

پودر مشی 100
مخلوط پودر و دانه بندی
دانه بندی 2 تا 5 میلی متر
دانه بندی 1 تا 3 میلی متر
سولفات آلومینیوم در آب محلول است و بعضی از مهم ترین کاربردهای آن به طور عمده عبارتند از:

استفاده بعنوان عامل لخته کننده در فرایند تصفیه آب و فاضلاب
استفاده در فرآیند رنگرزی کاغذ و پارچه به عنوان تثبیت کننده رنگ
استفاده در کارخانجات تولید و بازیافت کاغذ