به طور مثال نمونه سوالات آیین نامه رانندگی آسان زیر را در نظر بگیرید :


سوال آسان ) قصد دارید تا منزل رانندگی کنید ، عینک خود را جهت رانندگی نیاز دارید ، پیدا نمی کنید چه باید انجام دهید ؟


۱- به هنگام شب رانندگی کنید تا آنکه نور معابر به شما کمک کند


۲- از مسیرهای خلوت به آرامی برانید


۳- باید به طریقی به منزل بروید که نیاز به رانندگی نباشد


۴- از عینک یکی از دوستان استفاده کنید تا به منزل برسید


پاسخ صحیح :


گزینه ۳


همین طور که می بینید این سوال که از سوالات آزمون آیین نامه رانندگی بوده است بسیار آسان بود و شما بدون خواندن کتاب آیین نامه یا حل نمونه سوالات آیین نامه می توانستید به این سوال جواب صحیح را بدهید . زیرا کاملا منطقی است که برای کسانی که عینکی هستند رانندگی بدون عینک ممنوع است و در صورتی که عینک پیدا نشود باید به طریقی به منزل رفت که نیاز به رانندگی نباشد .


این سوال نمونه ای از سوالات آسان امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی بود . که تعداد این سطح از سوالات در آزمون آیین نامه محدود است .


حالا بیایم با هم یک سوال با سطح متوسط را بررسی کنیم .