از مهمترین سوالاتی که همواره در آزمون آیین نامه رانندگی تکرار میشود، در مورد قوانین سبقت گرفتن در رانندگی است، مثلا اینکه در چند متری تونل ها سقت گرفتن ممنوع است؟ یا سوالاتی شبیه به این سوال مدام در آزمون ها در حال تکرار هستند. به همین دلیل در این نوشته نکات سبقت گرفتن در رانندگی و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی مربوط به آن را بررسی میکنیم.

سبقت گرفتن در رانندگی به عملیاتی گفته میشود که در حال رانندگی از خودرو جلویی عبور کرده و با پیشی گرفتن از آن در مسیر حرکت او حرکت نمایید. در حین سبقت گرفتن باید خودرو جلویی را از عملکرد خود آگاه کنید و نیاز است که حتما سرعت خودرو شما بیشتر از خودرو جلویی باشد.
در هنگام سبقت گرفتن باید از وجود فاصله ایمن با خودرو جلویی اطمنان حاصل کنید و با بوق زدن و چراغ دادن خودروی مورد نظر را از سبقت خود مطلع نمایید و سپس از سمت چپ اقدام به سبقت گرفتن کنید.
برای سبقت گرفتن حتما راهنما بزنید و همچنین زمانی که قصد دارید در مسیر قرار گیرید هم از راهنمای راست استفاده نمایید.