یکی از پیشرفت های جدید پرینت سه بعدی در زمینه پزشکی تولید
بافت های آسیب دیده نقاط مختلف بدن انسان است.محققان به روش جدیدی دست پیدا کرده اند که به وسیله آن
میتوان بافت و غضروف آسیب دیده زانو انسان را ترمیم کرد. آنها با استفاده از نوعی
هیدروژل، غضروف مانند و ایمپلت به وسیله پرینتر سه بعدی بافت های آسیب دیده را
بازسازی میکنند.


بیماری زانو معمولا یکی از درناک ترین بیماری های استخوانی
است و درمان این مشکل هم هزینه های زیادی دارد به همین دلیل دانشمندان در حال پیدا
کردن روشی هستند که با استفاده از آن میتوانند غضروف آسیب دیده را به شکل کاملا
دقیق و سفارشی سازی شده با بدن انسان بازسازی کرد و در محل های آسب دیده قرار داد.


برای انجام این کار در ابتدا جراحان قسمت های آسیب دیده را
مورد اسکن سه بعدی قرار میدهند و نمونه سه بعدی مورد نیاز را با نرم افزار های
طراحی سه بعدی میسازند، سپس با استفاده از نوعی مواد مخصوص و متناسب با دی ان ای
انسان بافت های مورد نیاز را با پرینتر سه بعدی میسازند. اگر این پروژه اثر بخش باشد،
میتوان با آن استخوان ها و بافت های مختلف مثل جمجه را هم ساخت.