۲- جابجایی نازل پرینتر سه بعدی و تغییر تنظیمات نرم*افزار Slicer:
تعویض سرنازل نیازمند خارج کردن کامل فیلامنت از چاپگر سه بعدی نیز میباشد. باید هنگامی که نازل هنوز گرم است آنرا با اچار مخصوص خارج کنید. گاهی اوقات به انبردست یا ابزارهای دیگر برای نگه داشتن قسمتهای دیگر، هنگام خارج سازی احتیاج خواهید داشت. نازل جدید را می*شود هنگامی که دستگاه خیلی گرم نیست با دست جا انداخت و سپس بوسیله آچار سفت کرد.


نکته: با توجه به دستورالعمل سازنده پرینتر سه بعدی ، عملیات تعویض نازل را به دقت انجام دهید تا به دستگاه صدمه نزنید.


حالا باید تنظیمات نرم*افزار اسلایسینگ را اصلاح کنید. تغییرات شامل قطر نازل،* shell thickness و layer height میباشد. پرینت سه بعدی با ارتفاع لایه ۰٫۳ یا ۰٫۴ میلیمتر به راحتی انجام میپذیرد. در عکسی که تنظیمات نرم*افزار Cura را نشان میدهد، یک گلدان بزرگ Virtox’s Julia در مدت سه ساعت با پرینت سه بعدی ultimaker با ضخامت shell برابر ۱ چاپ شده است. در حالت عادی با نازل نازکتر، زمان چاپ ۵ ساعت و ضخامت لایه نیز کمتر میشد.