نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: مدیریت محیط به همراه فایل پاورپوینت

 1. #1
  Administrator
  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  نوشته ها
  185

  Lightbulb مدیریت محیط به همراه فایل پاورپوینت

  تعريف محيط:
  — محيط برنامه ريزي سازمان به كليه عواملي اطلاق مي شود كه بر سازمان اثر گذاشته واز آن تاثير مي پذيرد
  — محيط منبع تعيين كننده ماموريت وتداوم بخش عمليات در وضعيتهاي تصميم گيري سازمان ها است و دائما در حال تغيير و تحول است
  — محيط برنامه ريزي سازمان به تعامل ابعاد دروني سازمان با يكديگر وبا عوامل خارج از سازمان اطلاق مي گردد.

  — طبقه بندي محيط ازنظر امري وتريست
  — محيط تصادفي آرام
  — محيط خوشه اي آرام
  — محيط واكنشي متشنج
  — محيط بسيار متشنج
  —
  محيط تصادفي آرام
  — اين محيط نسبتا بدون تغييرات است بنابراين از جانب آن هيچ تهديدي متوجه سازمان نيست در چنين محيطي توزيع درخواست ها به صورت تصادفي است سرعت تغييرات بسيار كند وپديده عدم اطمينان در آن بسيار ضعيف است
  — محيط خوشه اي آرام
  — در اين محيط هم تغييرات زيادي رخ نمي دهد ولي تهديدات به صورت مجموعه يا انبوه درمي آيند سازماني كه در چنين محيطي قرار مي گيرد در مقايسه با محيط تصادفي آرام بايد بيشتر گوش به زنگ خطرات محيط باشد
  — محيط واكنشي متشنج
  — اين محيط از محيط هاي قبلي پيچيده تر است در چنين محيطي چندين سازمان و شركت رقيب در پي هدفهاي مشابهي بر مي ايند امكان دارد يك يا چند سازمان به اندازه اي بزرگ باشند كه بتوانند بر محيط خود و ساير سازمان ها اعمال نفوذ كنند
  — محيط بسيار متشنج
  — اين نوع محيط از بيشترين پويايي بر خوردار است و در آن پديده عدم اطمينان در شديد ترين وضع خود است پديده تغيير و تحول در همه جا وهمه وقت حاضر است و اجزا يا اركان محيط برنامه ريزي ارتباط بسيار زيادي با هم دارند در يك محيط بسيار متشنج سازمان هم چنين بايد رابطه اي كه با نهادهاي دولتي مشتريان و عرضه كنندگان مواد اوليه دارد مرتبا مورد ارزيابي قرار دهد با آنكه اين محققان نظر خاصي دررابطه با ساختارها وروش هاي متناسب با محيط هاي پيش گفته ارائه نكرده اند اما به نظر مي رسد براي محيط هاي تصادفي آرام وخوشه اي آرام روش هايي با ساختار مكانيكي و محيط هاي واكنشي متشنج وبسيار متشنج روش هاي با ساختار كاملا ارگانيك متناسب باشند.

  — محيط وساختار سازمان
  — پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه محيط خارجي با نوع ساختار مديريت داخلي سازمان رابطه مستقيم دارد در مواردي كه محيط خارجي مطمئن بود سازمان داراي مقررات دقيق ومشخصي بود وبيشتر تصميمات به وسيله مقامات عالي مديريت گرفته مي شد پژوهشگران آن را سيستم سازماني مكانيكي ناميدند اما در محيط هايي كه به سرعت تغيير مي كند سازمان ها ساختارهاي دقيق نداشتند آن ها انعطاف پذير بودند دراين سازمان ها معمولا قوانين به صورت نوشته وجود نداشت سلسله مراتب اداري مشخص نبوده وسيستم تصميم گيري غير متمركزبود كه پژوهشگران آن را سيستم سازماني ارگانيكي ناميدند.

  — نظر برنز و استاكر
  — از نظر آنان سازمان هاي مكانيكي آن هايي هستند كه محيط خارج سازمان بر آن ها تاثير چشمگيري نخواهد داشت مانند صنعت كانتينر سازي كه محيطي تقريبا ثابت دارد اما هر قدر سازماني از حالت مكانيكي به سمت ارگانيكي حركت كند اثر محيط بر آن بيشتر خواهد شد.

  — تقسيم بندي محيط از نظر ريچارد دفت
  — محيط ساده وپايدار
  — محيط ساده وناپايدار
  — محيط پيچيده وپايدار
  — محيط پيچيده وناپايدار

  — محيط ساده وپايدار
  — به محيطي اطلاق مي گردد كه عوامل خارج ازسازمان در آن محيط محدود هستند واصولا تاثير چنداني بر سازمان وعمليات آن نخواهد داشت ضمنا عوامل به همان صورتي كه هستند باقي مي مانند يا تغييرشان اندك است نمونه اين سازمان ها شركتهاي توزيع كننده نوشابه است كه با محيطي ساده وپايدار روبرو هستند.
  — محيط ساده وناپايدار
  — در اين محيط نا اطميناني زياد است و تغييرات موجب مي شوند مديران نتوانند به راحتي تصميم بگيرند به علاوه سازمان هايي هستند كه پيوسته وغير قابل پيش بيني تغيير مي كنند مانند صنايع سازنده كامپيو ترهاي شخصي واسباب بازي محيط برنامه ريزي اين قبيل سازمان ها ساده وناپايدار است وبا تغييرات شديد عرضه وتقاضا ربرو هستند محيط هاي ساده وناپايدار مديران توليد وعمليات ومواد را درتصميم گيري ها دچار نا اطميناني مي كند.
  — محيط پيچيده وپايدار
  — سازمان هايي وجود دارند كه با عوامل خارجي متفاوت بسياري سرو كار دارند ولي اين عوامل به همان صورت باقي مي مانند يا تغييرات اندكي دارند واين خود نشان دهنده عدم اطمينان است دفت اعتقاد دارد گرچه تعداد عوامل خارج از سازمان در محيط هاي پيچيده وپايدار بسيار است وتغييرات كند است اين تغييرات به تدريج رخ مي دهد وقابل پيش بيني اند.
  — محيط پيچيده ونا پايدار
  — موسساتي وجود دارند كه با عوامل محيطي به تعداد زياد ومتفاوت روبرو هستند در واقع در محيط هاي برنامه ريزي پيچيده وناپايدار ميزان عدم اطمينان در مقايسه با ساير محيط هاي مطرح شده در بالاترين سطح است.

  — ساده يا پيچيده بودن محيط
  — در يك محيط پيچيده تعداد زيادي عوامل خارجي با هم ارتباط متقابل دارند وبر سازمان تاثير گذارند اما دريك محيط ساده تنها سه يا چهار عامل خارجي برسازمان تاثير گذارند شركت هاي مخابرات وارتباطات نمونه يك محيط پيچيده هستند
  — پايدار يا ناپايدار بودن محيط
  — در اين بعد از محيط سازمان به اين موضوع توجه مي شود كه آيا عوامل محيطي پويا هستند يا خير ؟ اگر در يك محيطي در ظرف يك دوره چند ماهه يا چند ساله در يك وضع باقي بماند آن را پايدار مي نامند اما در شرايط ناپايدارعوامل محيطي دچار تغييرات ناگهاني مي شوند اگر شركتها ي رقيب با حركت هايي به طوربرق آسا در رابطه با تبليغات وكالاها اقداماتي انجام دهند محيط ناپايدار مي شود
  — محيط هاي پويا و ايستا
  — پويايي يا ايستايي محيط ها به سرعت تغيير و تحول در عوامل محيطي بستگي دارد محيط هاي پويا نسبت به محيط هاي ايستا عدم اطمينان بيشتري ايجاد مي كنند مديران تلاش مي كنند تا عدم اطمينان محيطي را حد اقل كنند زيرا كه عدم اطمينان محيطي تهديدي براي اثر بخشي سازمان محسوب مي شود يك محيط پويا نسبت به محيط ايستا تاثير بيشتري بر ساختار سازمان دارد وسازمان را به سمت گزينش شكل هاي ساختاري منعطف سوق مي دهد.

  — محيط نامطمئن سازمان
  — سازمان ها براي اينكه موثر باشند بايد با پديده هاي نا مطمئن محيط كنار آيند وتلاش كنند تا عوامل را كنترل نمايند نامطمئن بودن محيط به اين معناست كه تصميم گيرندگان درباره عوامل محيطي اطلاعات كافي ندارند وبراي پيش بيني تغييرات خارجي با مشكل روبرو مي شوند مديران عدم اطمينان را دوست ندارند زيرا در محيط نا مطمئن ميزان خطر مربوط به شكست سازمان افزايش مي يابد ومساله محاسبه هزينه ها واحتمالاتي كه بايد براي هر يك از تصميمات در نظر گرفت با مشكل مواجه مي شود
  — هر چه عدم اطمينان محيطي بيشتر باشد احتياج به استاندارد سازي و قوانين و مقررات كه سرعت واكنش به تغييرات را كاهش مي دهند كمتر خواهد بود در نتيجه مديران بايد از حجم قوانين ومقررات در چنين محيط هايي بكاهند.

  — تجزيه وتحليل محيطي
  — تجزيه وتحليل محيطي يعني : مطالعه محيط سازمان درراستاي شناسايي عوامل محيطي كه بر عملكرد سازمان تاثير به سزايي دارند
  — مديران هر از چند گاه به منظور درك بهتر رويدادهاي درون سازماني وبرون سازماني اقدام به تجزيه وتحليل محيطي مي نمايند يك مدير براي تجزيه وتحليل كارآمد وموثر محيط سازماني بايد از ساختار محيط سازمان آگاهي داشته باشد.
  — هدف از تجزيه وتحليل محيطي بررسي و شناخت عواملي است كه به نوعي بر فعاليت و عملكرد سازمان تاثير مي گذارند اين عوامل گاهي با محيط داخل سازمان ارتباط پيدا مي كنند و گاهي به محيط خارج از سازمان مربوط مي شوند بر اين اساس مي توان گفت محيط سازماني در برگيرنده تمامي عواملي است كه فعاليت موسسه را به هرطريق تحت تاثير قرار مي دهند.

  — در تجزيه و تحليل محيطي محيط سازمان در چهار سطح متفاوت دسته بندي ميشود:
  — 1- محيط عمومي
  — 2- محيط اختصاصي
  — 3- محيط عملياتي
  — 4- محيط دروني

  — محيط عمومي
  — در برگيرنده عوامل اجتماعي ، عوامل اقتصادي ، عوامل سياسي ، عوامل قانوني ، عوامل تكنولوژيك مي باشد عوامل مذكور تاثير قابل ملاحظه اي بر فعاليت و نحوه مديريت سازمان دارند به دليل اهميت اين عوامل گاهي تلقي نا درستي از تعريف محيط سازماني به چشم مي خورد وآن پندار ناصحيح مساوي دانستن محيط عمومي يا محيط سازماني است
  — محيط اختصاصي
  — بخشي از محيط سازمان است كه بطور مستقيم به سازمان در تحقق اهدافش مرتبط مي شود وبطور واضح و روشن بر عملكرد سازمان تاثير دارد معمولا عرضه كنندگان ، رقبا ، نهادهاي قانون گذاري ، اتحاديه هاي كارگري و گروه هاي فشار را جزء محيط اختصاصي در نظر مي گيرند محيط اختصاصي يك سازمان بر اساس قلمرو انتخابي آن تغيير خواهد كرد قلمرو يك سازمان با دامنه محصولات و يا خدمات و هم چنين با سهم بازار يك شركت رابطه دارد
  — محيط عملياتي
  — سطحي از محيط بيروني سازمان است كه تاثيرات آني و شديدي بر عمليات وسود آوري موسسه دارد مشتريان ، رقبا و عوامل رقابتي ، نيروي كار عرضه كنندگان منابع مورد نياز سازمان و عوامل بين المللي از مهم ترين مولفه هاي اين محيط بشمار مي روند
  — محيط دروني
  — عوامل و مولفه هاي داخل سازمان را در بر مي گيرد ساختار سازمان و عملكرد آن در مقابل چالش ها و فرصت ها چگونگي استراتژي هاي سازماني جهت حفظ مشتريان كنوني و جذ ب مشتريان بالقوه ، موقعيت مالي وسطح نقدينگي سازمان به منظور انجام عمليات روزمره سازمان از جمله مولفه هاي محيط دروني به شمار مي روند
  — در مطالعه محيط درون سازماني پس از بررسي و شناحت عوامل تاثير گذار بر فعاليت سازمان نقاط قوت و ضعف سازمان در زمينه هاي مختلف و ابعاد گوناگون تعيين مي شود و در مطالعه محيط برون سازماني شناسايي فرصت ها و تهديد هاي محيط بيرون سازمان مورد توجه قرار مي گيرد اين مطالعه شناخت راهبردي يا شناخت استراتژيك نام دارد و بر اساس اين شناخت ميزان تحقق اهداف تعيين شده مشخص خواهد شد تجزيه و تحليل محيطي در سازمان هايي كه فرايند مديريت استراتژيك در ان ها به اجرا در امده است هدف ديگري را دنبال مي نمايد تجزيه و تحليل محيطي در اين سازمان ها به منظور درك بهتر رويدادهاي درون سازماني و افزايش تناسب استراتژي هاي اتخاذ شده با محيط سازماني انجام مي گيرد.

  — اهميت محيط
  1- مديران براي انكه بتوانند عرضه فراورده ها وخدمات خود را در راستاي نيازها و خواستهاي جامعه ودر سطح انتظارات آرمانها و معيارهاي مشتريان قرار دهند بايد شناختي مناسب از محيط ، ساختار ، رفتار متغيرها و طبقه بندي و سازوكارهاي محيطي داشته باشند
  2- هر چه شناخت از محيط بيشتر شود شناسايي ، طبقه بندي ، ارزيابي مسايل استراتژيك بهتر صورت مي گيرد لذا استراتژي نيزمناسب تر تدوين مي شود
  3- محيط تنها منبع تامين كننده داده هاي سازمان وتنها مصرف كننده ستانده هاي آن است محيط حيات سازمان را ايجاد و با تحولات خود آن را با مسايل متنوعي روبرو مي كند
  4- محيط مرزهاي سازمان را در چارچوب توانمنديها ، مهارتها و ادراكات مديران سازمانها شكل ميدهد
  — آيا محيط را مي توان اداره وكنترل نمود:
  — براساس نظريه محيط جمعيت مديريت نمي تواند محيطش را تحت تاثير قرار دهد محيط به عنوان پديده اي مشخص عمل مي كند ومديريت در واكنش نسبت به آن نا توان است اما مديريت هميشه ناتوان نيست مديريت در انتخاب استراتژي وگزينش روش هاي تخصيص منابع سازماني از آزادي عمل برخوردار است به علاوه واضح است كه سازمان هاي بزرگ وقدرتمند براي شكل دادن به عناصر اصلي در محيط از وسايل و امكاناتي برخوردار هستند سازمان هاي بزرگ بوسيله اقدامات خود پيوسته اثبات مي كنند كه اسير محيط خود نبوده وهم چنين براي كاهش وابستگي محيطي خود وسايل وامكاناتي نيز دارند مثلا آن ها از طريق وارد شدن به سرمايه گذاري هاي مشترك رقابت را كاهش مي دهند آن ها با امكانات مذكور محيط خود را تحت تاثير قرار مي دهند
  اما استراتژي هاي مديريتي تنها در دسترس سازمان هاي قدرتمند و بزرگ نيست خيلي از فنوني كه مورد بحث قرار خواهيم داد مي تواند مورد استفاده سازمان هاي كوچك و ضعيف نيز قرار گيرد اما به خاطر داشته باشيد كه اندازه بزرگ با افزايش قدرت براي كاهش عدم اطمينان محيطي رابطه مثبتي دارد.

  — استراتژي هاي مديران سازمان ها

  — مديران در تلاش هاي خود براي كاهش عدم اطمينان محيطي دو استراتژي كلي در اختيار دارند :
  — استراتژي داخلي : آن ها مي توانند از طريق تطبيق و تغيير اقدامات وفعاليت هاي خود به منظور تناسب با محيط واكنش نشان دهند
  — استراتژي خارجي : آن ها مي توانند براي تغيير دادن محيط به منظور تناسب بهتر با ظرفيت هاي سازمان تلاش و كوشش نمايند
  —
  استراتژي هاي داخلي
  — انتخاب قلمرو
  — استخدام وبه كارگيري
  — كنكاش محيطي
  — ايمن سازي
  — هموار سازي
  — سهميه بندي
  — استراتژي هاي خارجي
  — تبليغات
  — عقد قرار داد
  — جذب عوامل تهديد كننده
  — ائتلاف
  — نفوذ در دستگاه قانونگذاري

  — رهنمودي براي مديريت محيط
  — موفقيت در مديريت محيط مستلزم تجزيه و تحليل منابع ايجاد كننده عدم اطمينان محيطي وسپس بر گزيدن يك استراتژي است كه سازمان بتوانند به طور اثر بخش اجرا كند.
  — گالبرايت را مي بايست از پيشگامان مطالعات محيطي به شمار آورد وي باور داشت بين اجزاي مختلف سازمان هماهنگي لازم است تا سازمان در ارتباط با محيط به طور اثر بخش عمل كند.
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده

 2. #2
  ایران کشوری با تمدن و فرهنگ بسیار غنی و سفره ایرانی سفره ای رنگین است. ایرانیان از گذشته توجه ویژه ای به غذای خود داشته اند.
  معرفی بهترین رستوران های ایرانی

  Iranian Restaurant
  Persian Restaurant
  Iranian food
  Persian food

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •