نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: مفاهيم ارزيابي عملكرد به همره فایل پاورپوینت

 1. #1
  Administrator
  تاریخ عضویت
  Mar 2014
  نوشته ها
  185

  Lightbulb مفاهيم ارزيابي عملكرد به همره فایل پاورپوینت

  عملکرد چيست؟

  مروری بر فرهنگ های لغات نشان دهنده تنوع معانی واژه عملكرد است. به نظر می*رسد منطقی است كه ابتدا برگزيده اي از تمام اين معانی ضمنی ارائه شود و از تجميع آنها بتوان يك تعريف قابل استفاده برای عملكرد ارائه داد:

  عملكرد، نتيجه يك عمل است (ارزش قابل اندازه*گيری ايجاد می*شود).
  عملكرد، مقايسه نتايج با چند الگو يا مرجع انتخاب شده يا تحميل شده داخلی يا خارجی است.
  عملكرد، نتايج مقايسه با انتظارات است.
  عملكرد، نيل به دستاوردها توسط فرد، تيم، سازمان يا فرآيند است.

  اندازه گيري عملكرد

  اندازه گيري عملكرد فرآيند كمي سازي اثر بخشي و كارايي فعاليت هاي گذشته مي باشد.

  ارزيابی عملکرد
   ارزيابی عملکرد فرايندی است که به سنجش و اندازه گيری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معين می پردازد.
   ارزیابی عملکرد عبارتست ازفرآیند کمی کردن کارایی و اثر بخشی عملیات
   ارزيابی عملکرد عبارتست از اندازه گيری عملکرد از طريق مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايده آل براساس شاخص های از پيش تعيين شده که خود واجد ويژگي های معين باشد.

  انواع ارزیابی
  ارزیابی می تواند بر اساس نحوه نگاه به این مقوله , به دونوع کلی طبقه بندی گردد که عبارتند از :
  - ارزیابی آینده نگر
  - ارزیابی گذشته نگر
  ارزیابی آینده نگر : قبل از تهیه برنامه انجام می شود .برای تعیین منطقی بودن یا حقانیت ایجاد برنامه صورت می گیرد.
  ارزیابی گذشته نگر : پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می گیرد.

  مراحل ارزیابی عملکرد
  مرحله اول : ارزیابی پیش از اجرا ( امکان سنجی برنامه ها )
  مرحله دوم : نظارت و ارزیابی حین اجرا
  مرحله سوم : ارزیابی پس از اجرا ( ارزشیابی )

  کاربرد ارزیابی عملکرد
  منظور از ارزيابي* عملكرد، فرايندي* است* كه* به* وسيله* آن* كارِ كاركنان* در فواصلي* معين* و به* طور رسمي*مورد بررسي* و سنجش* قرار مي*گيرد

  بطور کلی اهداف مديريت عملكرد عبارتند از :
  - ايجاد نتايج بهتر در سازمان
  - ايجاد يك فهم مشترك از نتايج
  - روشي براي توسعه كاركنان
  - بـهبود عملكرد
  - برآورده نمودن خواسته هاي ذي نفعان
  - ارتباط فـرآيندها و كاركنان

  الگوهای متداول ارزیابی عملکرد
  ž 1- تعیین اثر بخشی و کارایی سازمان
  ž 2- الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی با توجه به اقتضائات استراتژیک
  ž 3-الگوی ارزیابی بهره وری جمعی سازمان یا مدل تحلیلی پوششی داده ها
  ž 4- مدل ریاضی برنامه ریزی آرمانی تخصیص بودجه در سازمان های دولتی
  ž 5- مدل مثلث عملکرد سازمانی
  ž 6- الگوهای فیشر برای ارزیابی عملکرد
  ž 7- الگوی بنچ مارکینگ
  ž 8- الگوی مهندسی مجدد
  ž 9-مدل برنامه ریزی استراتژیک مشتری مدار
  ž 10- الگوی اعتبار سنجی
  GPRA 11- الگوبرداری از لایه عملکرد و نتیج دولت (
  AHP 12- الگوی فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (
  13- الگوی کارت امتیاز متوازن
  14- الگوی ممیزی کیفیت و مدیریت جامع
  15-الگوی بالدریج
  16- الگوی ترکیبی یا مدل تصمیم گیری متوالی

  تاريخچه طرح كارتهاي امتيازي:
  در اوايل دهه ي 1990رابرت كاپلان استاد دانشكده ي بازرگاني دانشگاه هاروارد به اتفاق ديويد نورتون كه در آن زمان مديريك شركت تحقيقاتي وابسته به موسسه مشاوره اي KPMGبود.طرحي تحقيقاتي را به منظور بررسي علل توفيق دوازده شركت آمريكايي و مطالعه ي روشهاي ارزيابي عملكرد در اين شركتها آغاز كردند.حاصل اين تحقيق در مقاله اي تحت عنوان Measures That Drive Performanse(سنجه هايي كه محركهاي عملكردند)در ژانويه ي 1992 در نشريه ي Business Review Harvard منتشر شد. در اين مقاله اشاره شده بود كه شركت هاي موفق براي ارزيابي عملكرد خود فقط به سنجه هاي مالي متكي نيستند. بلكه عملكرد خود را از سه منظر ديگر يعني مشتري , فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد نيز مورد ارزيابي قرار مي دهند. به اين ترتيب كاپلان و نورتون اعلام كردند كه براي يك ارزيابي كامل ازعملكرد سازمان مي بايست از كارت امتيازي متوازن استفاده شود.
  گفته کاپلان ونورتون:
  ”بررسی متوازن وضع متفاوتی به وجود می آورد. هر سازمان با استفاده از همان منابع فیزیکی و انسانی که در گذشته موجب ضعف عملکرد شده بود توانست این استراتژی را به اجرا درآورد. استراتژی مزبور در مورد همان محصولات، همان تشکیلات، همان کارکنان و همان مشتریان به اجرا در آمد. تفاوت در این بود که تیم جدید مورد توجه قرار داشت.بررسی متوازن به این سازمان های موفق اجازه داد که نوع جدیدی از سیستم مدیریت به وجود آورند، یعنی سیستمی که برای مدیریت بر این استراتژی طرح ریزی شده بود”
  بررسی متوازن یک راه دو طرفه است

  روش ارزيابي متوازن :
  كاپلان و نورتون اعلام كردند براي يك ارزيابي كامل از عملكرد سازمان مي بايست اين عملكرد از چهار زاويه ي ديد يا منظر (Perspective) مورد ارزيابي قرار گيرد :
  1. منظر مالي(Financial Perspective)
  2. منظر مشتري(Customer Perspective)
  3. منظر فرايندهاي داخلي(Internal Process Perspective)
  4. منظر يادگيري و رشد(Learning & Growth Perspective)
  شركت هاي موفق در هر يك از اين چهار منظر , اهداف(Objective) خود را تعيين و براي ارزيابي توفيقش در هر يك از اين اهداف در هر منظر سنجه هائي (Measures) انتخاب كرده اهداف كمي (Targets) هر يك از اين سنجه ها را براي دوره هاي ارزيابي مورد نظر تعيين مي كنند.سپس اقدامات و ابتكارات اجرائي (Initiatives) جهت تحقق اين اهداف را برنامه ريزي و به مورد اجرا مي گذارند.

  كارت امتيازي متوازن :
  كارت امتيازي متوازن چهارچوبي است براي تشريح فعاليت هاي سازمان از چهار جنبه مختلف كه اين كار از طريق تعدادي شاخص صورت مي گيرد. يك كارت امتيازي خوب يك منطق استراتژيك يعني روابط علت و معلولي بين فعاليت هاي جاري و موفقيت هاي بلند مدت را مستند مي كند. از آنجا كه وابستگي سازمان ها و شركت ها به سرمايه هاي نامشهود خود روز به روز در حال افزايش است , كارت هاي امتيازي در حال تبديل شدن به ابزاري مهم براي كنترل مديريت هستند. يك كارت امتيازي يك قالب عمومي قابل درك براي تشريح آرزوها يا موفقيت هاي سازمان است و براي مقاصد زير مفيد است :

  مراوده مفاهيم استراتژيك

  مطرح كردن فعاليت هائي كه اهداف استراتژيك آن ها را نسبت به الزامات فعلي ترجيح مي دهند.
  پايش و تشويق فعاليت هاي مزبور
  يك كارت امتيازي بنيادي همراه با مثال هائي از مفاد آن براي هر جنبه :
  يك كارت امتيازي متوازن ساده شده مي تواند مطابق شكل نمايش داده شود. برخي از فعاليت هاي كسب و كار از چهار جنبه مختلف با استفاده از تعداد كمي شاخص براي هر كدام از جنبه ها توصيف مي شوند. اين توصيف ممكن است مربوط به عملكرد جاري آن فعاليت يا اهداف آن در دوره بعدي باشد .

  کارت امتیازی متوازن = استراتژیی اثر بخش + عملیات کارا+ بهبود عملکرد+ یادگیری سازمانی

  ويژگي هاي كارت امتياز متوازن :

  غلبه برمانع چشم انداز از طريق ترجمه ي استراتژي : كارت امتياز متوازن از طريق شاخصها ، اهداف واقدامات ،درك مشتركي از استراتژي هادر داخل سازمان ايجاد مينمايد
  غلبه برمانع كاركنان : كارت امتياز متوازن در سازمان به كاركنان نشان مي دهد كه فعاليتهاي روزمره آنها به چه ترتيب به استراتژي هاي سازمان مرتبط مي باشند.
  غلبه برمانع منبع : افراد ومنابع مالي لازم براي رسيدن به اهداف كارت امتياز متوازن بايد اساس توسعه سالانه فرايند بودجه گذاري راتشكيل دهد
  غلبه برمانع مديريت : مديران بايد زمان خودرابه جاي صرفا”يافتن تغييرات ونقصها ، صرف پرسش ويادگيري درمورد استراتژي سازمان كنند
  تعادل دركارت امتياز متوازن
  مفهوم تعادل ،مفهوم مركزي كارت امتياز متوازن است كه خصوصا” با سه ناحيه در ارتباط است :
  1. تعادل ميان شاخصهاي مالي وغيرمالي
  2. تعادل ميان اعضاي داخلي وخارجي سازمان
  3. تعادل ميان شاخصهاي تاخيروپيشرو عملكرد

  مقصود اصلي BSC :
   درBSC چهارجنبه (پرسپكتيو ) مديريت در اتصال يكديگرند:
   اهداف مالي
   مشتريان
   فرايندهاي داخلي كسب وكار
   يادگيري ورشد
  بغير از جنبه هاي مالي بسته به نوع سازمان جنبه هاي ديگر راهم مي توان انتخاب نمود از جمله :
   ايمني كار ومحيط كار
   مسئوليتها اموراجتماعي
   شراكتهاي خارجي
   مقصود اصلي BSC ، جاري سازي ماموريت واستراتژي از طريق اهداف وشاخصهاي كمي وكيفي مي باشد
   نتايج BSC در قالب يك طرح گرافيكي از موارد مذكور نمايان مي شود

  انواع متفاوت اهداف
  يك هدف ميتواند به صورت يك بيان كمي از اندازه گيري عملكرد براي نقطه اي از آينده تعريف شود دراين قسمت سه نوع از اهدافي كه شما ميتوانيد به كار بگيريد معرفي مي كنيم :
  اهداف بلند مدت
  اهداف ميان مدت
  اهداف كوتاه مدت (اهداف جزئي )
  آيا تمام سه هدف ضروري است
  همه شاخصهاي كارت امتياز متوازن در ارتباط با اهداف بلند مدت نيستند شمابايد سعي كنيد اهداف ميان مدت براي هرشاخصتان تهيه نماييد اين اهداف هنگامي كه شما كارت امتياز متوازن را به فرايند بودجه گذاري سازمانتان مرتبط مي كنيد ،نقش مهمي را بازي مي كنند همچنين اهداف جزئي نيز بايد قسمتي از كارت امتياز شما را تشكيل دهند.

  روابط علت و معلولي در BSC :
  بين اهداف و سنجه هاي اين چهار منظر نوعي روابط علت و معلولي وجود دارد :
  براي كسب دستاوردهاي مالي ( در منظر مالي ) مي بايست براي مشتريان خود ارزش آفريني كنيم (در منظر مشتري) و اين كارعملي نخواهد بود مگر اينكه در فرايندهاي عملياتي خود برتري يابيم و آن ها را با خواسته هاي مشتريانمان منطبق سازيم (منظر فرايندهاي داخلي ) و كسب برتري عملياتي و ايجاد فرايندهاي ارزش آفرين امكان پذير نيست مگراينكه فضاي كاري مناسب را براي كاركنان ايجاد و نوآوري و خلاقيت و يادگيري و رشد را در سازمان تقويت كنيم.( منظر يادگيري و رشد )

  رابطه ي علت و معلولي در چهار منظر ارزيابي متوازن :
  ارتباط علت ومعلولي واهميت آن :
  ž درحين تعريف اهداف استراتژيك درهريك از چهار جنبه بايد توجه داشت كه متناسب باهم ودر يك رابطه علت ومعلولي باشند كه بتوان آنچه راكه مورد انتظار است نمايان ساخت .در سازمانهاي خدماتي ودولتي اين مسئله به اين صورت است كه چنانچه بتوان منابع موجود رابه نحواحسن مديريت نمود(مالي)مطمئنا”سيستمهاو �فراد مناسبي دراختيار داريد(يادگيري ورشد)،اين مسئله باعث ايجاد خدمات مناسب وباارزش (فرايندهاي داخلي )ميگردد وبدنبال آن نياز عموم برآورده ميگردد(مشتري)
  ž چيزي كه واقعا” كارت امتياز متوازن را ازديدگاه سيستمهاي مديريت عملكرد جداميكند توجه به روابط علت ومعلول است.اندازه گيري هاي كارت امتياز متوازن در زنجيره علت ومعلول به هم مرتبط مي شوند
  ž كارت امتياز متوازن كمك مي كند تا:
   اول از ارتباطات علت ومعلولي در مفروضاتي كه براساس آنهااستراتژي بناشده است ، اطمينان حاصل شود
   دوم توانايي نيل به اهداف تاييد يا رد شود و
   سوم ،همه توان ونيروي موسسه درراستاي تحقق استراتژي سازمان همسو گردد.

  تعريف شاخصهاي عملكردي
  شاخصهاي عملكرد ،اطلاعات ، داده هاي قابل سنجشي هستند كه به صورت خلاصه وفشرده شما را درخصوص شرايط موجود ،بهبود ونيز درباره نقاط قوت وضعف يك سازمان مطلع مي سازند .
  آنها ابزاري ضروري وواجب براي برنامه ريزي ، تصميم گيري ومديريت هستند.
  شاخصهاي عملكرد نتيجه اندازه گيري هستند كه شاخصهاي كليدي ،اندازه هاي كليدي وداده هاي كليدي ناميده مي شوند.

  مشخصات شاخصها
  براي هرشاخص شناسنامه اي باقيد مشخصات زير درنظر گرفته ميشود:
  - عنوان - مقصود - درارتباط با
  - هدف - فرمول - بازه زماني اندازه گيري
  - بازه زماني بازنگري - چه كسي اندازه گيري مي كند
  - منبع اطلاعات پايه
  - چه كسي از اين شاخص استفاده مي كند
  - با اين اطلاعات چكار مي كند
  - چه كسي بااين اطلاعات كار مي كند
  - ملاحظات وپيشنهادات

  روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد:
  شاخص هاي هادي ( Lead Indicators )
  شاخص هاي تابع يا پيامد ( Lag Indicators )
  در روش ارزيابي متوازن سنجه هاي هادي و تابع بر اساس چشم انداز و استراتژي سازمان تعيين مي شوند. چشم انداز و استراتژي هسته مركزي اين روش ارزيابي را تشكيل مي دهند. با استفاده از اين چهارچوب, روش ارزيابي متوازن , چشم انداز و استراتژي سازمان را به اهداف كلي , سنجه هاي مربوط, اهداف كمي و برنامه ها و ابتكارات اجرائي جهت تحقق آن ها ترجمه مي كند.
  تعداد شاخصها در كارت امتياز متوازن
  كليد تشخيص تعداد شاخص هاي عملكرد ، اطمينان از توصيف كافي استراتژي درخلال چهار جنبه كارت امتياز است .براي رسيدن به استراتژي نياز به تركيب كافي از شاخصهاي اساسي Lag وLead دارد بعضي اهداف عملكردي نياز به بيشتر از يك اندازه گيري دارند درنتيجه شما مي توانيد به سرعت تا20شاخص يابيشتر رابراي آن هدف داشته باشيد.
  تعداد شاخصهاي زير دركارت امتياز متوازن سطح بالا مورد انتظار است :
  1. جنبه مالي : سه ياچهار شاخص
  2. جنبه مشتري : 5تا 8 شاخص ،جنبه مشتري معمولا” تعداد زيادي از شاخصهاي Lead رادربرمي گيرد
  3. جنبه فرايندداخلي : 5تا10 شاخص
  4. جنبه يادگيري ورشد كارمند : 3تا6شاخص

  منظرهاي روش ارزيابي متوازن:
  در مدل عمومي ارائه شده توسط كاپلان و نورتون , براي ارزيابي عملكرد سازمان ها چهار منظر مالي , مشتري , فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد پيشنهاد شد. تعداد اين منظرها مي تواند با توجه به مضامين و حوزه هاي توجه سازمان در رابطه با تحقق استراتژي متفاوت باشد. بسياري ازسازمان ها به فناوري , نيروي انساني, مسائل محيطي و ذينفعان ديگري مانند تامين كنندگان مواد اوليه به حدي اهميت قائلند كه تحقق استراتژي خود را از منظر اين عوامل نيز مورد بررسي قرار مي دهند.
  منظر مشتري :
  ž چه كساني مشتري هدف ما هستند؟
  ž ارزش هاي پيشنهادي ما براي آن ها چيست ؟
  سازمان ها معمولا از ميان مضامين استراتژيك زير مضمون مورد نظر خود را در منظر مشتري انتخاب مي كنند :
  1. برتري عملياتي
  2. رهبري محصول
  3. صميميت با مشتري
  فارغ از انتخاب هر يك از مضامين استراتژيك فوق سنجه هائي كه در اين منظر به طور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از :
  1. رضايت مشتري
  2. وفاداري مشتري
  3. سهم بازار
  4. جذب و نگهداري مشتري
  منظر فرايندهاي داخلي كسب و كار :
  فرايندهائي مشخص مي شوند كه با برتري يافتن در آن ها بتوانند به ارزش آفريني براي مشتريان و نهايتا سهامداران خود ادامه دهند.
  تحقق هر يك از اهدافي كه در منظر مشتري تعيين مي شوند مستلزم انجام يك يا چند فرايند عملياتي به صورت كارا و اثربخش است.
  گاهي براي براورده ساختن انتظارات مشتريان و سهامداران به مجموعه كاملا جديدي از فرايندهاي عملياتي نياز است از قبيل :
  1. توسعه محصولات و خدمات جديد
  2. توليد
  3. خدمات پس از فروش
  4. مهندسي مجدد فرايندهاي توليدي
  منظر یادگیری و رشد
  منظر يادگيري و رشد قابليت ها و زيرساخت هائي را شناسائي مي كند كه سازمان براي رشد و بهبود در درازمدت بايد آنها ايجاد كند.
  شاخصهاي متداول منطر يادگيري ورشد
  - نرخ ترك كاركنان - نرخ غيبت كاركنان - نرخ رضايت كاركنان
  - نرخ جابجايي شغلي - سرانه هزينه آموزش - بهره وري كاركنان
  منظر مالی
  منظر مالي مي گويد، چگونه بايد خود را به سهامداران عرضه كنيم تا آنها ما را از نظر مالي موفق ارزيابي كرده و موسسه ما را جذاب براي سرمايه گذاري بدانند:
  شاخصهاي متداول منطر مالي
   گسترش منابع جديد تامين مالي
   ارزش افزوده اقتصادي
   كاهش هزينه ها
  نقشه استراتژي ( (Strategy Map
  نقشه هاي استراتژي سازمانها را قادر مي سازد تا اهداف ،ابتكارات ، بازارهاي هدف ، معيارهاي عملكرد وارتباطات ميان اجزاي استراتژي خود را به وضوح وبا زباني ساده توصيف كنند بنابراين ميتوان گفت :
  1) نقشه استراتژي به شما مي گويد كجا مي خواهيد برويد.
  2) كارت امتياز متوازن اينكه چگونه به آنجا برسيد را روشن مي نمايد .
  3) گزارش حاصل از آن نيز به شما مي گويد كه عملكرد شما در هر مرحله از فرايند چگونه بوده است .
  نمونه اي از نقشه استراتژي
  مراحل تكوين وپياده سازي استراتژي ها به كمک BSC
  1. ماموريت ،چشم انداز وارزشهاراايجاد، به روز ياكنترل نماييد
  2. الزامات محيطي ونقاط قوت وضعف سازمان رامشخص نماييد
  3. موارد استراتژيك برجسته رانام برده واهداف مهم استراتژيك رابيان داريد
  4. ساختارهدف رابه صورت يك نقشه استراتژيك باابعاد وجنبه هايBSC نشان دهيد
  5. شاخصهاي عملكرد ، مقادير هدف واقدامات اجرايي را به نقشه استراتژيك ارجاع دهيد
  6. منابع مورد نياز براي اقدامات برنامه ريزي شده را برآورد نماييد وامكان تحقق بخشيدن به استراتژي رابررسي نماييد
  7. چنانچه استراتژي به حد كافي واقع بينانه نمي باشد آنرا مجددا” بررسي ،تجديد ويابه گونه اي ديگر بيان كنيد
  8. مسئوليتها وتناوب پايش وكنترل راتعريف ومشخص نماييد
  9. پروژه هاي استراتژيك را آغاز نماييد ،مراقب هماهنگي هاي پروژه باشيد.
  10. شاخصها ومقادير عملكرد مهم رابه صورت ماهانه وبهبود پيشرفت پروژه راطبق برنامه (حداقل 3ماه يكبار) پايش نماييد .درصورت بروز مشكلات اقدامات اصلاحي رااجرا نماييد
  11. استراتژي را حداقل يكبار درسال بازنگري نماييد
  12. كل كار را هرسال تكرار كنيد .موفقيت ها راجشن بگيريد
  13. عملكردهاي برجسته مورد قدرداني قرار گيرند.

  توصيه هائي براي فرايند ابتدائي ايجاد كارت امتيازي :
  پشتيباني و مشاركت
  تركيب گروه پروژه
  گستردگي پروژه
  بنا كردن كارت امتيازي متوازن بر استراتژي سازمان
  ارتباط با سيستم هاي فعلي كنترل
  مطالبي در باره فرايند پيوسته به كارگيري كارت امتيازي :
  تعيين اهداف و پايش پيشرفت
  تعريف واضح شاخص ها و روش هاي اندازه گيري
  توازن و روابط علت و معلولي بين شاخص ها
  سيستم هاي مبتني بر IT براي پشتيباني و ارايه كارت امتيازي
  ايجاد سازمان يادگيرنده
  مسائل و مشكلات ايجاد و با كارگيري كارت هاي امتيازي :
  مسائل دوران انتقال
  مسائل طراحي
  مسائل مربوط به فرايند

  شكست هاي مربوط به فرايند سازماني :
  فقدان تعهد مديريت ارشد نسبت به پياده سازي روش
  درگير كردن تعداد بسيار كمي از افراد با پروژه
  نگهداري نظام ارزيابي متوازن در راس هرم سازماني
  طولاني شدن فرايند توسعه ي روش
  برخورد با روش ارزيابي متوازن به عنوان يك پروژه سيستمي
  به كارگيري و استخدام مشاوران بي تجربه
  استفاده از روش ارزيابي متوازن فقط به منظور جبران خدمت

  بعد جهاني كارت امتيازي متوازن :
  رقابت هاي جهاني بيان واضح استراتژي را ضروري مي سازد.
  جهاني سازي نياز سازمان ها به ايجاد , بيان واضح و ارائه يك الگوي كسب و كار متقاعدكننده را به جنبش در مي آورد.منطقي كه با توجه به آن استراتژي ها را تدوين مي كنند. اين منطق بايد براي تمامي افراد مختلفي كه سازمان وابسته به آن هاست متقاعد كننده باشد :
  - مشتريان بايد به آن به عنوان دليل به اين نكته بنگرند كه چرا اين بنگاه مي تواند در مقابل مبلغ دريافتي ارزش بيشتري نسبت به رقباي خود ارائه كند؟
  - كاركنان و شركاي كسب و كار بايد به آن به عنوان دليل كار كردن با اين بنگاه در مقابل كاركردن با بنگاه ديگر بنگرند.
  - مالكان بايد به آن به عنوان دليل سرمايه گذاري نگاه كنند.
  - جامعه بايد آن را به عنوان دليلي براي ياري كردن و كمك رساندن و دلگرمي دادن به بنگاه بداند.
  منافع به كارگيري BSC در زمينه جهاني سازي :
  بيان سرآمدي و منحصر به فرد بودن سازمان با ارائه مفاهيم كم و بيش خاص توسط كارت هاي امتيازي
  حضور در بازارهاي جديد به وسيله سازگاري منطق كسب و كار با شرايط محلي
  مشاهده محرك هاي عملكرد كارت امتيازي به منظور پايش اينكه آيا فرايند ايجاد حضور در بازار در حال پيگيري و پيشرفت هست يا نه؟
  BSC و مهندسي مجدد فرايندها :
  وقتي فرايند بهبود مستمر (TQM) به تحقق عملكرد مورد نظر منجر نمي شود مهندسي مجدد و يا به عبارت ديگر بهبود غير مستمر فرايندهاي موجود ممكن است ضروري گردد.
  بدون داشتن راهنمائي از يك نظام ارزيابي استراتژي مهندسي مجدد نيز مانند TQM مي تواند بر فرايندهائي متمركز شود كه براي موفقيت استراتژيك حياتي نيستند.
  مهندسي مجدد معمولا به تعدادي از سنجه هاي از پيش تعيين شده در مورد صرفه جوئي در هزينه ها ختم مي شوند.
  BSC از طريق تعيين سنجه هاي متعددغير مالي در بخش ارزش هاي پيشنهادي استراتژي هاي فرايندمحوررا ارتقا داده و نتايج بهتري از تلاش هاي مهندسي مجدد بدست مي دهد.

  روش ارزيابي متوازن و TQM :
  برنامه ها و ابتكارات بهبود كيفيت, پاسخگوئي به مشتري و كارائي فرايندهاي داخلي مي توانند در بخش عملياتي منظرداخلي نظام ارزيابي متوازن گنجانده شوند.شركت هائي كه قبلا نظام هاي سنجش بهبود مستمر خود را بر اساس TQM پياده كرده اند مي توانند برنامه هاي خود را در چهارچوب استراتژيك تري به نام ارزيابي متوازن حفظ كنند.
  BSC به دو روش اثربخشي برنا مه هاي TQM را ارتقا مي دهد:
  1. آن دسته از فرايندهائي را كه بهبود آن ها براي بهبود در موفقيت استراتژيك بيشترين اهميت را دارند تعيين مي كند.
  2. مديران را وادار مي كند كه نحوه ي اتصال و ارتباط فرايندهاي عملياتي با نتايج موفقيت آميز در مورد مشتريان و سهامداران را تصريح كنند.
  فایل های پیوست شده فایل های پیوست شده

 2. #2
  ایران کشوری با تمدن و فرهنگ بسیار غنی و سفره ایرانی سفره ای رنگین است. ایرانیان از گذشته توجه ویژه ای به غذای خود داشته اند.
  معرفی بهترین رستوران های ایرانی

  Iranian Restaurant
  Persian Restaurant
  Iranian food
  Persian food

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •